Vznik a historie emocí

Emoce pravděpodobně vznikly v průběhu evoluce, resp.evolučního vývoje. Příčinou jejich vzniku by mohla být, podle některých učenců, „touha po přežití“. V tomto směru je důležité emoce chápat jako jakési kódy či šifry, které nám pomáhají adaptovat se (přizpůsobit se) a přežít v určitém prostředí.

Krátký pohled do historie emocí

Emoce doprovázejí každé duševní dění člověka, jsou tedy staré jako lidstvo samo. Radost, smutek, žal, lítost aj. prožívali, tak jako mi dnes, i naši dávní předci. V průběhu doby se však názory a postoje k emocím různí. Tak například primitivní národy připisovali emoce tajemným silám (kouzla, čáry, duchové). „Racionálně“ se o emoce začali zajímat až antičtí učenci (Aristoteles, Platón, Galenos, který jako první experimentálně prokázal vztah mezi emocemi a mozkem a další). Pak ale zájem o emoce opadl a až v 17. století se začínají objevovat nové poznatky. René Decartes roku 1650 ve svém Pojednání o vášních popsal a rozdělil emoce na radost, smutek, lásku, nenávist, touhu a údiv. Barus Spinoza zase věřil, že vášně jsou příčinnou špatného chování a proto je musíme ovládnout pomocí znalostí a rozumu. Jako samostatný psychický proces se emoce začali zkoumat až v 19.století (zasloužil se o to Immanuel Kant).

Postupem času se měnily i emocionální zvyklosti. Byly doby, kdy byli „in“ předstírané city. Za dob rokoka a baroka byli zase emoce zdrojem posměšků. Lid ve Versailles si v dobách slunečního krále uvazoval do paruky černé stužky a rudou barvou maloval uplakané oči, aby tak dal najevo milostné „tokání“. Pak zase přišly doby masové hysterie – plakající a svíjející se dívky dávali najevo své emoce k chlapecké skupině Beatles. A dnes? Dalo by se říci, že své city stále zlehčujeme. Kolikrát jste slyšeli výrok typu: „ jsi přecitlivělá“, „jsi sentimentální“, „raději používej svou hlavu“ či „chlapi nepláčou. I když dnes emoce nejsou žádné tabu, pro většinu z nás je obtížné veřejně ukázat své pravé city. Proč? Tak na to si musí odpovědět každý z nás sám.

TIP: Nudíte se? Zkuste IQ test!