Podstata a fungování emocí

Slovo emoce je odvozené z latinského výrazu exmovére, který v překladu znamená pohyb. Pohyb ledacos napovídá o emocích a jejich základní funkci. Zkuste si vzpomenout co pociťujete, když máte vztek či jste pohlceni smutkem. Ve vzteku nás „zalije vlna energie“, kterou se snažíme vybít - ať už křikem, práskáním dveřmi, boucháním do stolu, rychlou chůzi atd. Čím je vztek silnější, tím intenzivnější a bouřlivější bývá i naše reakce. Jsme-li zahlceni smutkem může se naopak stát, že „budeme stát jako přibití“ a nebudeme schopni se pohnout.

Ale každý z nás je jinak vnímavý a jinak prožívá své emoce (souvisí i s temperamentem). Některé vyvede z míry sebemenší maličkost, jiní jsou naopak klidní i při významnějších událostech. Jako příklad by jsme si mohly uvést nějakou nehodu. Jedni „překypují“ aktivitou (volají pomoc, běží na místo nehody, pobíhají sem a tam …), druzí se naopak nemohou pohnout z místa (často se hovoří o této situaci jako o tzv.šoku) a jiní zase postávají jen tak kolem aniž by jakkoli zasáhly. Dalo by se říci, že emoce náš organismus aktivují, připravují nás a motivují k určité činnosti (například strach z blížící se zkoušky nás motivuje k učení, pocit bolesti nás zavádí k lékaři atd.).

Jak emoce fungují?

Jak fungují emoce? Co se v nás odehrává při jejich prožívání a jaké jsou důvody jejich vzniku? Odpovědi na tyto otázky hledalo mnoho odborníku a vzniklo i mnoho teorií. Mě nejvíce zaujal následující pětistupňový model emocí popisující, co se děje v průběhu emoční situace (Howard, P., J., Příručka pro uživatele mozku. Praha: Portál 1998. ISBN: 80-7367-052-6). Ještě předtím by ale bylo vhodné říci, že tak jako má každá mince dvě strany – rub a líc, má i emoce své dvě stránky – zážitkovou a behaviorální. To co prožíváme uvnitř (například pociťujeme strach, úzkost, radost atd.) je zážitková stránka a to co se děje navenek, tzv. emocionální chování (například zlostí boucháme do stolu, vzteky křičíme, z radosti pláčeme apod.) je stránka behaviorální. 1. až 4. bod níže řadíme mezi stránky zážitkové, 5. bod mezi behaviorální.

1. Událost. Stane se nám něco, co může ohrozit či naopak napomoci naším cílům (například autonehoda, nepřijetí na školu, těhotenství, nabídka zaměstnání).

2. Vnímání události. Událost si plně uvědomíme (například zrakem, sluchem, čtením apod.).

3. Vyhodnocení vnímané události. Vyhodnotíme zda událost ohrožuje či napomůže našemu cíli a do jaké míry. Hodnota cíle přímo ovlivní mohutnost emoce.

4. Vyhodnocení události je ovlivňováno. Fyziologický stav (bdělost, ospalost, opilost atd.) ovlivňuje způsob hodnocení .

5. Odpověď na vyhodnocení. Reakce, způsob, kterým se s danou situací vyrovnáme (například útěk, bouchání do stolu, pláč).

TIP: Hledáte-li cestu kudy z nudy, můžete vyzkoušet IQ test!