Co jsou to emoce a kde vznikají?

Bylo vytvořeno mnoho teorií emocí. Ty nejznámější jsou:

Psychoevoluční (Roberta Plutchika) teorie emocí

Emoce jsou vrozené funkce důležité pro přežití. Vyvolávají je podněty, které jsou pro nás (subjektivně) významné. Osm základních emocí - radost, souhlas, strach, překvapení, smutek, odpor, vztek a očekávání - se mění se v závislosti na intenzitě.

(Izardova) Teorie diskrétních emocí

Emoce jsou základní motivací lidského chování. Každá emoce má svou funkci, například funkcí radosti je pohoda a připravenost k přátelským jednáním, funkcí strachu vyhýbání se ohrožení, bolesti aj.

Teorie (Roberta Lazaruse) kognitivního zhodnocení

Emoce slouží jako „regulační systém“, který člověk podle potřeby tlumí (zklidňuje) či naopak aktivuje („nakopne“ k určité činnosti).

Periferní (James-Langova) teorie emocí

„Jsme smutní, protože pláčeme“, prohlásil koncem minulého století badatel William James (k témuž závěru dospěl i dánský psycholog Christian Lange). Co to znamená? Tělesná změna podle Jamese předchází a je příčinou vzniku emoce, tzn. že nepláčeme proto, že jsme smutní, ale jsme smutní, protože pláčeme; jsme veselí proto, že se smějeme; máme strach, protože se třeseme atd.

Thalamická (Cannonova) teorie emocí

Podle této teorie je zdrojem emocí thalamus (thalamus je ta část mezimozku, která umožňuje převod nervových vzruchů do mozkové kůry). Za pláč, křik a jiné emoční chování je pak odpovědný hypothalamus („ústředna“ emočních, endokrinních aj. funkcí; část mezimozku).

TIP: Hledáte-li cestu kudy z nudy, můžete vyzkoušet IQ test!